Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi(PEDİ-STEM)'ne hoşgeldiniz.

Hacettepe Üniversitesi'nin sağlık kampüsü olan Sıhhiye Yerleşkesi'nde yer alan merkezimizde temel bilim araştırmaları ve translasyonel araştırmalar yürütülmektedir. Çok disiplinli bir yapılanması olan merkez bünyesinde yer alan laboratuvar birimlerinde Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. başta olmak üzere farklı klinik dallardan, temel bilim dallarından (Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Mikrobiyoloji, Biyofizik Anabilim Dalları), Eczacılık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi'nden öğretim üyeleri danışmanlığında ve deneyimli araştırmacıların eşliğinde kök hücre, gen tedavileri, hücresel tedaviler ve rejeneratif tıp”  alanlarında araştırmalar yürütülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak kurulan Kök Hücre Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora öğrencilerin tam zamanlı araştırma ve eğitim faaliyetleri PEDİ-STEM çatısı altında yürütülmektedir. Ayrıca, ülkemizin farklı üniversite, kamu ve özel kuruluşlarından araştırıcı ve öğrencilerin tez ve/veya AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi, staj veya rotasyon ile deneyim kazanmaları için olanak sağlanmaktadır. Böylelikle  PEDİ-STEM araştırma-geliştirme yanında sürekli eğitim merkezi olarak da işlev göstermektedir.

Duyurular

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Seçkin Eroğlu, 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 14:00'te Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Vaküler manganez taşıyıcı protein MTP8, Arabidopsis thaliana bitkisinde demir eksikliğine bağlı sararmaya karşı toleransı belirler" başlıklı seminerini sunacaktır.
2020-02-18 13:00:00

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Burcu Özçimen, 14.02.2020 Cuma günü saat 14:00'te Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Histon 3 Lizin 36 Metilasyonunun Yeniden Programlama ve Uyarılmış Pluripotent Kök Hücre Oluşumu Üzerindeki Etkisi" başlıklı seminerini sunacaktır.
2020-02-10 13:00:00

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Ceren Yılmaz, KHB724-Seminer dersi kapsamında 05 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 14:00'de Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Stres ile İndüklenen Acil Megakaryopoez ve Hiyerarşik Hematopoez Modelindeki Yeni Görüşler" başlıklı seminerini sunacaktır.
2020-02-04 13:00:00

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Merve Gizer, KHB724-Seminer dersi kapsamında 04 Şubat 2020 Salı günü saat 14:00'de Kök Hücre Araştırma ve Merkezi'nde "İnsan Primordial Germ Hücrelerinin Gelişimi ve Göçü" başlıklı seminerini sunacaktır.
2020-02-03 13:00:00

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Bihter Muratoğlu, KHB724-Seminer dersi kapsamında 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 14:00'de Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Tek-Hücre RNA Dizileme Teknolojileri ile Hematopoez'in Yeniden İnşaası" başlıklı seminerini sunacaktır.
2020-01-28 13:00:00

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Burcu Pervin, KHB724-Seminer dersi kapsamında 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 14:00'da Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Güncel Organoid Teknikleri ile Bağırsak Hastalıklarının Modellenmesi" isimli seminerini sunacaktır.
2020-01-22 13:00:00

Kök Hücre Merkezi Bilimsel Söyleşileri 2019-2020
2019-12-12 09:00:00

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Özgür Doğuş Erol, 25.11.2019 Pazartesi günü saat 15:00'da Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yaptığı çalışmalar ile ilgili "Griscelli Sendromu Genetik Modifikasyonu için CRISPR/Cas9 ve Lentiviral Konstraktların Hazırlanması" konulu seminerini sunacaktır.
2019-11-23 15:00:00

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Bahar Değirmenci Uzun 18.11.2019 Pazartesi günü saat 14:30'da Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Wnt-secreting Stem Cell Niche Drives Intestinal Renewal, Regeneration and Cancer" başlıklı seminerini sunacaktır.
2019-11-17 15:00:00

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi İnci Cevher, 15.11.2019 Cuma günü saat 10:30'da Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde doktora tez savunma sınavı kapsamında “İnfantil Osteopetrozisli Hasta Uyarılmış Pluripotent Kök Hücreleri ile Osteoklast Defektinin Modellenmesi, Osteoklast ve Hematopoietik Niş İlişkisi” konulu seminerini sunacaktır.
2019-11-12 11:00:00

Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi Özge Özcan, KHB724-Seminer dersi kapsamında 25.10.2019 Cuma günü saat 15.00'te Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Wnt Sinyal Yolağının Hücre Farklılaşması ve Adipojenez Üzerine Etkisi" konulu doktora seminerini sunacaktır.
2019-10-24 20:00:00

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019