Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (PEDISTEM) hoşgeldiniz... 

Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDISTEM), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) desteğiyle 2006-K-120640 sayılı PEDİ-STEM projesi ile kurulmuştur. Sağlık kampüsünde yerleşmiş olmasının sağladığı avantaj ile, Merkez’de ağırlıklı olarak kliniğe dönük (translasyonel) araştırmalar yürütülmektedir. Çok disiplinli bir yapılanması olan Merkez bünyesinde yer alan laboratuvar birimlerinde deneyimli araştırıcıların eşliğinde, Pediatrik Hematoloji başta olmak üzere farklı klinik dallar, Temel Bilim Dallari (tıbbi biyoloji, histoloji-embriyoloji, genetik, mikrobiyoloji, biyofizik), Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri öğretim üyeleri danışmanlığında kök hücre, gen ve hücresel tedaviler ve rejeneratif tıp”  alanlarında araştırmalar yürütülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak kurulan Kök Hücre Bilimleri Ana Bilim Dalında 2011 yılından itibaren Kök Hücre Doktora, 2015 yılından itibaren yüksek lisans programı yürütülmektedir.  Bu programlara kayıtlı olan öğrencilerin tam zamanlı araştırma ve eğitim faaliyetleri, “Merkez” çatısı altında yürütülmektedir. Ayrıca, ülkemizin farklı üniversite, kamu ve özel kuruluşlarından araştırıcı ve öğrencilerin tez ve/veya Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi, staj veya rotasyon şeklinde deneyim kazanmaları için imkan sağlanmakta, böylelikle “Merkez”, araştırmalar yanında sürekli eğitim merkezi olarak da faaliyet göstermektedir.

 

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (Pedi-Stem)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Uzm. Bio. Mansur CİCİ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2018