2013

Kök Hücre Günü 2013

8 Kasım 2013 tarihinde ilk kez düzenlenen “Kök Hücre Günü”  bilimsel toplantısında Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi’mizde yapılan çalışmalarımızın sonuçları Hacettepe Üniversitesi, Ankara ve diğer şehirlerden gelen diğer kök hücre araştırmacıları ile paylaşılmıştır.  Erişkin kök hücrelerin sağlık ve hastalık durumlarındaki hücresel ve moleküler düzeydeki karakterleri üzerine odaklanan bu toplantıda, Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve Kök Hücre doktora programının ilk öğrencileri sunumlar yapmıştır.

Etkinlik programına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019