Amaç
  1. Kök hücre ve hücre/gen tedavileri, rejeneratif tıp konusunda bilimsel araştırmaların yürütülmesi, bu alanda yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunulması,
  2. Kök hücre, hücre ve gen tedavilerine aday hastalıkların belirlenmesi, klinikte sorun oluşturan ağır organ hasarlarının tedavisine yönelik rejeneratif yaklaşımlar geliştirilebilmesi ve klinik kullanıma uygunluğunu tespit etmek amacıyla uygulamalı hayvan deneyleri yapılması,
  3. Merkezin hücre üretim biriminin (GMP) faaliyete geçmesi ile, ülkemizde kök hücre ve diğer hücresel tedavilere ihtiyaç duyan çok sayıda hasta için gerekli hücrelerin in-vitro koşullarda üretimine, işlenmesine ve saklanmasına imkan verecek alt yapının uluslararası standartlarda hazırlanması,
  4. Sağlıklı insan ve kalıtsal hastalıklar başta olmak üzere diğer hastalıklar ile çeşitli hayvan modellerinden elde edilen kök hücrelerin (IPS) dondurulup saklanması ile araştırma amaçlı "Kök Hücre Bankası" kurulması,
  5. Biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarinda ilgili mühendislik birimleri ve sanayi ile işbirliği yapılarak Ar-Ge faaliyetleri kapsamında ürün geliştirmeye yönelik  faaliyetlerde bulunulması,
  6. Kök hücre, hücre ve gen tedavileri konularında sürekli eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde bulunulması,

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (Pedi-Stem)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Uzm. Bio. Mansur CİCİ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2018

bodrum escort escort bodrum