Doku Mühendisliği ve 3-Boyutlu Sistemler

Doku mühendisliği (rejeneratif tıp); biyolojik bilimler, tıp ve mühendislik disiplinlerini kapsayan, bir alandır. Rejeneratif tıp; insan hücre, doku ve organlarının normal işlevlerini kazandırmak için yenilenmesi, restore edilmesi ve/veya onarılmasını amaçlayan translasyonel bilim alanıdır. Klinikte doğumsal malformasyonlar, kalıtsal veya edinsel hastalıklara bağlı doku-organ yetmezlikleri, travmalara bağlı doku ve organ kayıplarında doku mühendisliği/rejeneratif tıp yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp canlı hücrelerin çeşitli yollarla çoğaltılmasını, bunların test ya da tedavi amaçlı uygulamalarda kullanılmasını kapsar. Doku mühendisliği/rejeneratif tıp kapsamında; biyomalzemeler, insan doku hücreleri ve kök hücreleri, biyomoleküller, 2 boyutlu ve/veya 3 boyutlu doku-organ oluşumuna olanak sağlayan biyoreaktörler ile ilgili tüm Ar-Ge faaliyetleri yer almaktadır.

Bu kapsamda merkezimizde göbek kordonu kök hücreleri ile damar doku mühendisliği ve biyoreaktör dizaynını, insan göbek kordonu veninden CD146+ hücrelerin eldesi ve vasküler düz kas hücrelerine farklılaştırılmasını ve Kardiyak yama tasarımı: Electrospinning yöntemiyle hazırlanmış nanofiber malzemelerin kök hücre ile uyumunu araştıran projeler yürütülmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019