ETKİNLİKLER

Kök Hücre Yaz Kursu 2017

Hacettepe Üniversitesi, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) olarak 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen "Kök Hücre Yaz Kursu 2017" kapsamında mezenkimal, hematopoetik ve indüklenmiş pluripotent kök hücre izolasyonu, karakterizasyonu ve kültürüne ilişkin teknikler başta olmak üzere, genel laboratuvar uygulamaları, moleküler teknikleri, analiz yöntemleri ve kliniğe hazırlık konuları hakkında 16 farklı üniversiteden 25'in üzerinde lisans, yükseklisans ve doktora öğrencisine eğitim verilmiştir. Verilen eğitimler video gösterimi, teorik ders anlatımları, laboratuvar gezileri ve bilgisayar destekli analizler olarak gerçekleştirilmiştir. Kurs programına ulaşmak için lütfen tıklayınız. Kurs kapsamında Doç. Dr. Ayşen Günel-Özcan tarafından anlatılan "Veri Bankalarında Transkriptom Analiz Araçları"  başlıklı sunumu indirmek için lütfen tıklayınız.

Kök Hücre Günü 2016

Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) tarafından düzenlenen Kök Hücre Günü-2016 toplantısında kalıtsal hastalıklarda kök hücre biyolojisi ve uyarılmış pluripotent kök hücre (IPSC) teması işlenmiştir. Hacettepe Üniversitesi desteği ile hayata geçirilen bu etkinlikte 300’ün üzerinde öğrenci, özel sektör çalışanı, bilim insanı ve akademisyen Hacettepe Üniversitesi çatısı altında bir araya gelmiştir. IPSC ve kalıtsal hastalıklar konusuyla ilgilenen Türkiye’nin önde gelen araştırmacıları tarafından yapılan çalışmalar “kalıtsal hastalıklar ve kök hücre biyolojisi, IPSC biyolojisi, IPSC ve araştırma biyobankacılığı” başlıklı oturumlarda sözel olarak, Merkez araştırmacıları tarafından yapılan çalışmalar da poster etkinliği şeklinde sunulmuştur. Etkinlik bünyesinde, ulusal ve uluslararası seviyede etik ve yasal düzenlemeler, güncel yönetmelikler kapsamında araştırmalarda kök hücrelerin kullanımı, biyobankacılık ve akreditasyon konuları tartışılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Haluk Özen ve Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Vural Gökmen tarafından yapılan açılış konuşmaları

Etkinlikten kareler ve Merkezimiz öğretim üyelerinden Sayın Prof. Dr. Emin Kansu ve Sayın Prof. Dr. Duygu Uçkan-Çetinkaya tarafından yapılan kapanış konuşmaları

Kök Hücre Günü 2016 Etkinlik Programı, Oturum Başkanları ve Konuşmacılar Listesi

Kök Hücre Günü 2015

Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Kök Hücre Günü-2015 Toplantısı kapsamında, bu sene “Rejeneratif Tıpta Kök Hücreler” teması işlenmiştir. Bu etkinlik Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi projesi ile desteklenmiştir. Bu etkinlikte, Türkiye ve Kıbrıs’ta bu konuda araştırma merkezlerinde özelleşmiş çalışmalarını sürdüren bilim adamları H.Ü. Kültür Merkezi’nde bir araya gelmişlerdir. Bir gün süren Kök Hücre Günü 2015 bilimsel toplantısında, sırasıyla “Rejeneratif Tıp açısından Mikroçevrenin önemi”; Rejeneratif Tıpta Preklinik Araştırmalar; ve Kliniğe geçişte güncel Tartışmalar” başlıklı oturumlar yapılmıştır. Ayrıca, lisans-üstü öğrenciler, H.Ü. Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde ve Merkez ile işbirliği içinde olan bölümlerde gerçekleştirilen çalışmalarının sözel sunumlarını yapmışlardır.Kök Hücre Günü’nün sonunda, kök hücrelerin rejeneratif tıp açısından kullanımları ve kliniğe geçişte uyulması gereken etik ve yasal düzenlemeler etraflıca tartışılmıştır.

Kök Hücre Günü 2014

19 Kasım 2014 tarihinde, Prof. Dr. Emin Kansu onuruna düzenlenmiş olan Kök Hücre Günü 2014 Bilimsel Toplantısı’nın teması “Kök Hücre Nişi”dir. Toplantımızda, kök hücre çeşitleri, sağlıklı ve kanserli kök hücre mikroçevreleri, bu çevreleri etkileyen faktörler, bu alandaki laboratuvar çalışmaları ve kliniğe geçişte karşılaşılan sorunlar tartışılmıştır. Kök hücre alanında çalışan akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen toplantıya yurtdışından araştırmacılar da sunumları ile katkıda bulunmuşlardır. Bu toplantıda, "Uzmanıyla Buluşma Oturumları" düzenlenmiş olup akademisyenler ve öğrenciler yurtdışından araştırmacılar; Ali Turhan, Annelise Bennaceur Griscelli, Gerard Wagemaker, Tsvee Lapidot ile güncel gelişmeleri tartışma imkanı bulmuşlardır.

Kök Hücre Günü 2013

8 Kasım 2013 tarihinde, ilk kez düzenlenen ‘Kök Hücre Günü’  Bilimsel Toplantısın’da Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezimizde yapılan çalışmalarımızın sonuçları gerek Hacettepe Üniversitesi gerekse Ankara ve Ankara dışından gelen diğer kök hücre araştırmacıları ile paylaşılmıştır.  Erişkin kök hücreler sağlıkta ve hastalıkta hücresel ve moleküler düzeyde karakterleri üzerine odaklanan bu ilk toplantıda, Kök Hücre Bilimleri anabilim dalı öğretim üyeleri yanı sıra Kök Hücre doktora programının ilk öğrencileri de bu gün kapsamında sunumlar yapmıştır.

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (Pedi-Stem)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Uzm. Bio. Mansur CİCİ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2018

bodrum escort escort bodrum