Genetik Modifikasyonlar

Kök Hücrelerin genetik modifikasyonları, monogenik hastalıklardaki bozuk geni düzeltmek, kök hücrelerin rejenerasyon ve immunomodülasyon kapasitesini artırmak veya hastalıkların fizyopatolojisini incelemek üzere hastalık modellemeleri için yapılmaktadır. Gen tedavisi şu anda deneysel bir yaklaşım olup, dünya çapındaki preklinik gen tedavi çalışmalarının ve klinik faz denemelerinin sayısı 1000'e yakındır. Monogenik hastalıkların tedavisine yönelik genetik modifikasyon yaklaşımları bozuk genin yerine konulması, susturulması ya da düzeltilmesine dayanan gen tedavisi tekniklerini içerir. Henüz klinikte kullanım için erken olsa da CRISPR/Cas teknolojisi ile gen düzeltme araştırmaları gelecekteki gen tedavisi yaklaşımları için umut vaad etmektedir. Ayrıca, MKH'lerin, immunmodülasyon, gen taşıma özellikleri ve HKH’lerin ex vivo desteğini sağlaması nedeni ile genetik modifikasyonlara yönelik yaklaşımlar son yıllarda dikkat çekicidir. Erişkin hücrelere, embriyonik döneme özel transkripsiyon faktörlerini kodlayan genlerin aktarılması ile gerçekleştirilen uyarılmış pluripotent kök hücre (uPKH/iPSC) teknolojisi ise hastalık modellemeleri ve ilaç denemeleri için çok önemli bir araştırma alanı oluşturmaktadır. Kültür, nonviral ve viral vektör laboratuvarlarının bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezinde hücresel ve gen tedavisi kombine çalışmalarında; küçük hücreli akciğer kanseri ve RAG1/2 yetmezliği gibi gerek monogenik hastalıklara gerekse çeşitli kanserlerin fizyopatolojisini anlamaya ve tedavi geliştirmeye yönelik araştırmalar kapsamında nonviral ve viral yöntemler ile genetik modifikasyonlar ile modellemeler ve gen düzeltme, susturma veya yerine koyma çalışmaları devam etmektedir. 

Merkezimizde üç plazmidli (pMD2, pMDL-g, pRSV-Rev) paketleme sistemleri ile SIN Lentiviral vektörler kullanılabilecek BSL2 laboratuvar alt yapısı mevcuttur. 

In vitro Lentiviral Vektör ile Manipulasyon tipi

Lab seviyesi ve ek önlemler

3. Kuşak SIN vektörler ile hücre manipülasyonu

BSL1

İki plamizden fazla vektör paketleme sistemleri ile araştırma

BSL2

200 ml’den az ve Vpr, Vpu, Vif, ve Nef düzenleyici proteinleri oluşturmayan SIN-vektörlerin manipülasyonu/üretimi ve hücrelerin bu gibi vektörler ile manipülasyonu

BSL2
eldiven kişisel koruyucu malzemeler

Non-SIN vektörler veya Vpr, Vpu, Vif ve Nef düzenleyici proteinleri oluşturabilen vektörler ile hücrelerin transdüksiyonu

BSL2
P24 Elisa testi negatif olmalı

2 plazmid ile vektör paketleme fonksiyonu olan lentiviral vektörler ile araştırma

Yükseltilmiş-BSL2
Keskin uçlu araçlara dikkat (güvenli iğneler kullanılması), 10 L’den fazla üretim yapılırken kişisel koruyucu araçlar kullanılması

Non-SIN vektörler ile veya Vpr, Vpu, Vif ve Nef düzenleyici proteinleri oluşturabilen vektörler veya 200 ml’den fazla kullanılan vektörler

BSL-3

 

In vivo Lentiviral vektör ile Manipülasyon tipi

Lab seviyesi ve ek önlemler

İki plazmidden fazla paketleme fonkisyonu olan LV ile inoküle edilmiş hayvanların barındırılması (inokülasyondan sonra 1-7 gün)

BSL 1
Hayvanlar lentiviralenfeksiyonu için permissif değil

Vpr, Vpu, Vif, ve Nef düzenleyici proteinleri oluşturmayan SIN-vektörlerin ile veya bu vektörler ile transdüse edilmiş hücreler ile  inoküle edilen hayvanların barındırılması

BSL 1
Kullanılan vektörler C8166 hücrelerine transdüse edildiğinde P24 ELISA testi negatif

Non-SIN vektörler veya Vpr, Vpu, Vif ve Nef düzenleyici proteinleri oluşturabilen vektörler ile veya bu vektörler ile transdüse edilmiş hücreler ile hayvanların inokülasyonu

BSL1
P24 ELISA testi negatif

İki plazmidden fazla vektör paketleme fonksiyonlu sistemler ile hayvanların inokülasyonu

BSL-2

Vpr, Vpu, Vif, ve Nef düzenleyici proteinleri oluşturmayan SIN-vektörlerin ile veya bunlar ile transdüse olmuş hücreler ile hayvanların inokülasyonu

BSL-2
Biogüvenlik kabini Tip II kullanılmalı

2 plazmid ile vektör paketleme fonksiyonlu sistemler ile hayvanların inokülasyonu

BSL-3
Otoinokülasyon riski minimize edilmeli

İnsan hücrelerinin engraftmanının yapıldığı veya lentiviral replikasyon için permisif olan hücreler

BSL-3
Keskin uçlu araçların kullanımına dikkat edilmeli, küt uçlu iğneler kullanılmalı

 

Referans: Current Gene Therapy, 2009, 9, 6. syf 467.

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019