Göbek Kordon Kanı, Kordon ve Plasenta Kaynaklı Kök Hücreler

Göbek kordon kanı önemli bir kök hücre kaynağıdır. Bu hücreler değişik hücrelere farklılaşabilirler. Göbek kordon kanı, özellikle hematopoetik kök hücre kaynağı olarak kemik iliğine göre daha güçlü bir alternatiftir. Kordon kanının içerdiği kök hücrelerin yeterliliği, ve alıcıda oluşturabileceği yan etkilerin göreceli olarak azlığı yanında kolay elde edilmesi de bir başka üstün yanıdır. Göbek kordon kanından mezenkimal kök hücreler de elde edilebilmektedir ancak verim kemik iliğine göre daha düşüktür.

Göbek kordonu doğumdan hemen sonra plasenta ile birlikte atılan ve gebelik boyunca çocuğu besleyen, anneyle çocuk arasındaki tüm iletişimi sağlayan bölümdür. Damar çeperleri ve Wharton Peltesi olarak bilinen kısmı mezenkimal kök hücreler için iyi bir kaynaktır.

Bu kapsamda merkezimizde göbek kordonu kök hücreleri ile damar doku mühendisliği ve biyoreaktör dizaynını  insan göbek kordonu veninden CD146+ hücrelerin eldesi ve vasküler düz kas hücrelerine farklılaştırılmasını araştıran projeler mevcuttur. 

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019