Hematopoetik kök hücreler ve Transplantasyon

İnsan hematopoetik kök hücrelerini (HKH) tanımlamada en sık kullanılan belirteç, çok spesifik olmamakla beraber, CD34 pozitifliğidir. CD34+/38- hücreler daha primitif olup ‘long term’ HKH’leri temsil etmektedir. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Kemik İliği Transplant Ünitesi ve PEDİ-STEM ekibinin üzerinde calistigi konulardan biri HKH transplantasyon uygulamalarının etkinliği ve başarısının artırılması amacıyla HKH’lerin ex-vivo ekspansiyonudur. HKH’lerin in-vivo ortamda bulunduğu kemik iliği nişlerinin karakterizasyonu ve in-vitro ortamda benzer koşulların oluşturulması bu konuda ulaşılmak istenen hedeflerdendir. Merkezde, HKH ex-vivo ekspansiyonu için mikroçevre koşullarının optimize edilmesine yönelik olarak CD271+ MKH seleksiyonu sonrası ‘feeder’ tabaka özelliklerinin tanımlanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca farklı hematopoetik büyüme faktör kokteyllerinin  ekspansiyon artırııcı özellikleri incelenmektedir.

Kemik iliği mikroçevresinin hematopoez ve lenfopoeze desteğini araştırmak için hayvan deneyleri aşamasına gelinmiştir. Bu amaçla, gen replasmanı yapılan HKH’lerin immün yetmezlik fare modeline uygulanması ile rekonstitüsyonu destekleyen mikroçevresel faktörler araştırılmaktadır. HKH engraftman potansiyelini artirmak icin CD271+ seleksiyon yapılan MKH ko-transplantasyonun engraftman uzerine etkileri araştırılmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019