Hizmet Olanakları

Merkezimiz bünyesinde ortak araştırma veya hizmet alımı kapsamında;

1- Akım sitometrik analiz çalışmalar (FACS Aria I cihazı ile),
2- Manyetik hücre ayrıştırma,  
3- Hücre kültürü çalışmaları (dokudan izolasyon ve çoğaltma),
4- Hücre / Kök hücre karakterizasyonu,
5- Mikoplazma testi
6- Real time PCR çalışmaları
7- Klinik kullanım amaçlı CliniMACS yöntemi ile kök hücre ayrıştırma yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (Pedi-Stem)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Uzm. Bio. Mansur CİCİ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2018

bodrum escort escort bodrum