Hizmet Olanakları

Merkezimiz bünyesinde ortak araştırma veya hizmet alımı kapsamında yapılan çalışmalar:

1- Akım sitometri
2- Manyetik hücre ayrıştırma
3- Hücre kültürü (dokudan izolasyon ve çoğaltma)
4- Hücre / Kök hücre karakterizasyonu
5- Mikoplazma testi
6- Real time PCR
7- Klinik kullanım amaçlı CliniMACS yöntemi ile kök hücre ayrıştırma

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019