Kalıtsal Hastalık ve Kök Hücreler

Ülkemizde akraba evlilikleri nedeniyle çocukluk çağı kalıtsal hastalıklarının sıklığı yüksektir. Bu hastalıkların bir kısmında vücuttaki birden fazla sistemini etkileyen, ilerleyici bozukluklar vardır ve çoğunun ilaçla tedavisi yoktur. Hastaların bir kısmı HKH transplantasyonundan kısmi/tam yarar görür. Merkezimizde yürütülen araştırmalarda bu hastalıklarda mikroçevresel faktörlerin hastalık oluşumu ve/veya sürecine etkileri incelenmektedir. Ayrıca bu bilgilerin tedaviye yönelik uygulamalara aktarılması, kök hücrelerin genetik modifikasyonu ve  diğer kombine yaklaşımlarla bu hastalıklarda kullanımı için aday hastalıkların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta veya planlanmaktadır. Merkezin temel araştırma konuları arasında talasemi majör, doğuştan immün yetmezlikler, malign infantil osteopetrozis, fankoni aplastik anemi, hemofagositik  gibi kalıtsal hastalıklar yer almaktadır.

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019