Merkez Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Duygu UÇKAN-ÇETİNKAYA

Merkez Müdürü
(Kurucu Üye)

 

Prof. Dr. Yusuf Çetin KOCAEFE

Merkez Müdür Yardımcısı
(Kurucu Üye)

 

Doç. Dr. Fatma Visal OKUR

Merkez Müdür Yardımcısı
 

 

Prof. Dr. Nurten AKARSU

Üye
(Kurucu Üye)

 

Prof. Dr. Nuhan PURALI

Üye
(Kurucu Üye)

 

Prof. Dr. Mehmet ALİKAŞİFOĞLU

Üye
(Kurucu Üye)

 

Prof. Dr. Türkan ELDEM

Üye

 

 

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019