Stajlar

Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi(PEDİ-STEM)’nde lisans ve lisansüstü öğrencilerin staj deneyimi kazanmaları için olanak sağlamaktadır. Stajyer öğrenci başvuruları, başvurulan dönemdeki merkez olanaklarına göre değerlendirilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019