Tez Koleksiyonu

Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi(PEDİ-STEM)’nde, Kök Hücre Anabilim Dalı ve birçok farklı üniversite ve bölümlerden lisansüstü öğrencilerin tez çalışmaları yapılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı öğrencilerinin tezlerine erişim için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019