Yüksek Lisans

Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) araştırma ve sürekli eğitim merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı başta olmak üzere, kurum içi ve dışı birçok anabilim dalından öğrencilerin lisansüstü eğitimlerine destek verilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı’nda verilen Kök Hücre Yüksek Lisans Programı multidisipliner olarak yapılandırılmıştır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Dr. Ceren YILMAZ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2019