Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi

Halen, Kök Hücre doktora ve yükseklisans programının ve Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalının tüm aktiviteleri Merkez çatısı altında yürütülmekte, programa kayıtlı 16 doktora, 1 yükseklisans öğrencisi, özel ders alan lisans üstü öğrencileri  ve dış merkezlerden lisans üstü ve lisans öğrencilerinin araştırma ve eğitimlerine destek verilmektedir . Merkezin aktivitelerinde olduğu gibi Anabilim Dalı ve doktora programı da benzer şekilde çok disiplinli olarak yapılandırılmıştır. Daha detaylı bilgi için lütfen H.Ü. S.B.E. sayfasını ziyaret ediniz.

Kök Hücre Bilimleri Anabilim dalı bünyesinde verilen yükseklisans ve doktora dersleri: 

 KÖK HÜCRE YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

Dersin kodu

Dersin Adı

S/Z

KHB600-00

Özel Konular

Zorunlu

KHB600-00

Özel Konular

Zorunlu

KHB601

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler: Temel Kavramlar

Zorunlu

KHB602

Kök Hücre Yapısının Moleküler Esasları

Zorunlu

KHB603

Kök Hücrede Biyokimyasal Etkileşimler

Seçmeli

KHB604

Gelişimin Temel İlkeleri

Seçmeli

KHB605

Seminer

Zorunlu

KHB606

Kök Hücre Araştırma Laboratuvarında Temel ilkeler

Seçmeli

 

KÖK HÜCRE DOKTORA DERSLERİ

KHB700

Özel Konular

Zorunlu

KHB701

Kök Hücre Bilimlerinde Temel Kavramlar

Seçmeli

KHB702

Kök Hücre Laboratuvar Yöntemleri-I

Seçmeli

KHB703

Mecmua Klubü-I

Seçmeli

KHB704

Doku ve Organ Kök Hücreleri

Zorunlu

KHB705

Seminer

Zorunlu

KHB706

Kök Hücre Biyolojisinde Temel Mekanizmalar

Zorunlu

KHB707

Mecmua Klubü-II

Seçmeli

KHB708

Kök Hücre Laboratuvar Yöntemleri-II

Seçmeli

KHB715

Biyomekanik ve Biyomedikal Uygulamalar

Seçmeli

KHB716

Bilimsel Yazım ve Raporlandırma Teknikleri

Seçmeli

KHB719

Hematopoez ve Kök Hücre Transplantasyon Temelleri

Seçmeli

KHB720

Rejeneratif Tıpta Kök Hücre ve Gen Tedavileri

Seçmeli

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (Pedi-Stem)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Uzm. Bio. Mansur CİCİ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2018

bodrum escort escort bodrum