Yurt Dışı Ziyaretler

2015:

Tokyo Women’s Medical University/Waseda University Joint Institution for Advanced Biomedical Sciences (TWIns) Ziyareti (Ocak 2015): Üniversitemizin çeşitli Anabilimdalı ve Araştırma Merkezlerinden araştırmacılarla birlikte hücre tabaka teknolojisi ve ikili işbirliği görüşmeleri amacıyla TWMU' ya ziyaret gerçekleştirilmiştir. Merkez öğretim ekibinden Duygu Uçkan Çetinkaya, Feza Korkusuz, Petek Korkusuz, Betül Çelebi Saltık ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Halil Murat Aydın, Işıl Beşkardeş'in yer aldığı heyet, Dr. Toshimasa Yoshioka (Chancellor), Prof. Tatsuya Shimizu, Prof. Masayuki Yamato, Prof. Masato SATO, Prof. Teruo Okano gibi Japon yönetici ve araştırmacılarla temaslarda bulunmuş, hücre tabakası teknolojisi ve klinik uygulamaları hakkında bilgi almışlardır.

Karolinska Enstitüsü(Şubat-Ağustos 2015) Merkez personeli Uzm. Bio. Barış Ulum, Karolinska Enstitüsü Fizyoloji-Farmakoloji bölümünde 6 ay süre ile Andrei Chagin’ın laboratuarında ‘’Kemikte paratiroid hormonu reseptörü (PTHR1) hücre içi sinyal yolaklarının anabolik ve katabolik eylemlerle ilişkisinin incelenmesi’’ başlıklı projede çalışmıştır. (Hacettepe Üniversitesi BAP 6091 destekli).

 

2014:

Erasmus Academic Exchange programı kapsamında Department of Cell and Molecular Biology  (Eylül 2014): Anabilimdalı ve merkez Öğretim Görevlisi Dr. Betül Çelebi Saltık Erasmus akademik değişim programı kapsamında Karolinska Enstitüsü' nde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Developmental Biology for Regenerative Medicine (3D Bioreactors) ve The Bone Marrow Microenvironments for Hematopoietic Stem Cells (Responsible for the course)dersleri vermiştir. Aynı zamanda Prof. Dr. Paolo Macchiarini' nin çalışma grubunun davetlisi olarak Tissue Engineering: From Bench to Bedside isimli seminerini Karolinska Enstitüsü Tıp Fakültesi' nde gerçekleştirmiştir.  

Doktora öğrencisi İrem Akar Soycan, Amerika’da bulunan Alabama Üniversitesi’nde 2014 yılında 1.5 ay süreyle  Dr.Tim Townes’un ekibiyle indüklenmiş pluripotent kök hücre elde etme yöntemleri üzerinden çalışmıştır. (Hacettepe Üniversitesi BAP 6091 destekli).

Doktora öğrencisi Tülay Karaağaç Akyol Amerika’da bulunan Cleveland Üniversitesi, Lerner Araştırma Enstitüsü’nde 2014 yılında 1 ay süreyle nöral ve glioblastoma multiforme kök hücre kültürü ve moleküler teknikler üzerinde çalışmıştır. Bu eğitim Hacettepe BAP 6091 projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Doktora öğrencisi Beren Karaosmanoğlu, Amerika’da bulunan University of Alabama at Birmingham Üniversitesi’nde 2014 yılında 2 ay süreyle  Dr.Tim Townes’un ekibiyle indüklenmiş pluripotent kök hücre elde etme yöntemleri hakkında ve CRISPR/Cas9 sistemi ile çalışmıştır.

Erasmus Personel değişimi programı kapsamında Department of Cell and Molecular Biology  (Eylül 2014): Merkez personeli Uzm.Bio.Barış ULUM personel değişim programı kapsamında Karolinska Enstitüsü' nde ‘Cellular Reprogramming-from Basal Mechanisms to Medical Applications’ ve  ‘ Vascular Regenerative Medicine’ başlıklı doktora derslerini almıştır.

2013:

Doktora öğrencisi Gözde Aydın, Israil’de bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü’nde, İmmunoloji bölümünde 2013 yılında 3 ay süreyle Dr. Tsvee Lapidot’un ekibiyle, 7. Çerçeve Avrupa Birliği FP7, CELL-PID projesi kapsamında sorumlu olunan iş paketlerinde yer alan hücre izolasyonu ve moleküler teknikler hakkında çalışmıştır.

Doktora öğrencisi Ilgın Çağnan, İtalya’da FIRC, Moleküler Onkoloji Enstitüsü’nde 2013 yılında 1 ay süreyle staj yaptı. Staj kapsamında MKH’lerin PREP1 taşıyan retroviral vektörle transfeksiyonu, FLAG-tag ko-immunopresipitasyon yöntemi kullanılarak PREP1 ile etkileşime giren proteinler eldesi ve western blot yöntemi kullanılarak diğer TALE faktörleri ile etkileşimi hakkında çalıştı. Bu staj COST Action-BM0805 kapsamında Short Term Scientific Missions (STSM) bursu ile yapılmıştır.

2012:

Doktora öğrencisi İrem Akar Soycan İsrail’de bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü’nde 2012 yılında 2 ay süreyle Dr. Tsvee Lapidot’un ekibiyle hayvanlarda uzun dönem hematopoez, hücre migrasyonu, adezyonu ve sirkadiyen ritim’in hücre morfolojisi hakkında çalışmıştır.Bu eğitim CellPID projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Doktora öğrencisi Gözde Aydın, Almanya’da bulunan Max Planck Institute-CRTD’de 2012 yılında 1.5 ay süreyle Dr. Claudia Waskow’un ekibiyle kök hücre laboratuvar teknikleri hakkında çalıştı.

Doktora öğrencisi Ilgın Çağnan Hollanda’da Vrije Universiteit Amsterdam’da Klinik Onkoloji departmanında 2012 tarihinde 1 ay süreyle staj yapmıştır. Staj kapsamında, TÜBİTAK 110S021 no’lu proje kapsamında kullanılan Fankoni anemili hasta örneklerinin mutasyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. İrlanda’da COST Action-BM0805 kapsamında 18-20 Temmuz 2011 tarihleri arasında Summer Training School in Bioinformatics’e katıldı. Kurs kapsamında, yeni nesil sekanslama, miRNA, mikroarray veri analizleri için R2 yazılımı ve PARTEK biyoinformatik programı kullanım kursu alınmıştır.

Doktora öğrencisi Tülay Karaağaç Akyol, İsrail’de bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü’nde 2012 yılında 1 ay süreyle Dr. Tsvee Lapidot’un ekibiyle mobilize edilen hematopoetik kök ve projenitör hücrelerin fenotipik karakterizasyonu, in vitro ve in vivo fonksiyon testleri hakkında çalışmıştır. Bu eğitim Cell Pid projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

 

Hacettepe Üniversitesi
Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (Pedi-Stem)
Sıhhıye / Ankara 06100 Türkiye
Santral: 0312 305 2821
E-posta: pedistem@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumluları: Uzm. Bio. Mansur CİCİ, Vet. Hek. Özgür Doğuş EROL
2018

bodrum escort escort bodrum